Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Αγιασμός


Σας ενημερώνουμε ότι το σχολικό έτος για τους μαθητές θα αρχίσει επίσημα με την τελετή του Αγιασμού 
τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ.

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιασμος σχολειων 2013Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017


Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Στο πλαίσιο της δράσης «αρχή...ΖΩ!» «Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017-2018» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος


Προσκαλεί 

Γονείς ή κηδεμόνες, μαθητών οι οποίοι θα φοιτήσουν τη νέα σχολική χρονιά (2017-2018) στην Α’ τάξη Δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
οι οποίοι/ες επιθυμούν να λάβουν έκτακτο οικονομικό βοήθημα ύψους εξήντα ευρώ (60€) εφάπαξ, για την αγορά σχολικών ειδών για το/τα παιδιά τους.
Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «ωφελούμενους» νοείται ο/η γονέας ή κηδεμόνας ο/η οποίος/α θα υποβάλλει την αίτηση.
Οι ωφελούμενοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να έχουν εγγράψει το/α παιδί/ά τους σε σχολείο που ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την Α’ δημοτικού
β) να διαβιούν με εισοδήματα κατώτερα του ορίου της φτώχειας. Τούτο θα πρέπει να αποδεικνύεται από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 - 31/12/2016).
Το όριο φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016, ορίζεται σε 4.512€, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά :
- 50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών.
- 30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.

Στους ωφελούμενους που θα επιλεγούν, θα χορηγηθούν «κουπόνια αγορών» (Voucher).
Οι πόροι για την υλοποίηση της δράσης προέρχονται από δωρεά τουΙδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Η δράση υλοποιείται με μέριμνα και κριτήρια που τίθενται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.
Η Πρόσκληση έχει διάρκεια 12 ημερών (από την 24/08/2010 έως 4/9/2017), ενώ η Δράση θα ολοκληρωθεί έως 31/10/2017. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 4.1 Διαδικασία Υποβολής «Αίτησης συμμετοχής» ωφελούμενου
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση (Παράρτημα II), στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας, τα στοιχεία του/των παιδιού/ών, όπως προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και αντίγραφο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2016.
Στους ωφελούμενους που θα επιλεγούν, θα χορηγηθεί «Κουπόνι αγορών» (voucher) αξίας εξήντα(60)€, το οποίο θα πρέπει να εξαργυρώσουν στις Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αγοράζοντας τα είδη πρώτης ανάγκης σε σχολική ύλη (τετράδια, βιβλία, τσάντα, γραφική ύλη κ.λπ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του βοηθήματος, θα πρέπει όσοι ωφελούμενοι επιλεγούν, να εξαργυρώσουν το κουπόνι, το αργότερο έως 20/9/2017. Όσοι ωφελούμενοι δεν το εξαργυρώσουν έως τότε, το κουπόνι θα δοθεί προς χρήση στον αμέσως επόμενο ωφελούμενο.

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:

 1. Να συμπληρώσει την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης
2. Να καταθέσει ή να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), στο χρονικό διάστημα από 24/8/2017 έως 4/9/2017 στις διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 4.9.2017 και ώρα 14:00, βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής, απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», θα κατατίθενται στις παρακάτω διευθύνσεις ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «για την δράση Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ δημοτικού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 2017-2018», στις ακόλουθες Διευθύνσεις της Περιφέρειας αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων , ως ακολούθως


 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39 , 32131 , Λιβαδειά
4ος όροφος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Τηλ.: 2261350301

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Το πρόγραμμα δημιουργίας σχολικής βιβλιοθήκης εκπονήθηκε από τη ΣΤ' τάξη το έτος 2016-17

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ by tpanag12 on Scribd

ΜΙΚΡΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

Την Παρασκευή 16/6/2017, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, Κιοσίδου Ιωάννα και Σταυριανουδάκη Αλεξία, παρουσίασαν στην Ημερίδα Σχολικών Δραστηριοτήτων, που διοργάνωσαν οι σχολικοί Σύμβουλοι, 1ης και 2ης περιφέρειας, το πρόγραμμα που εκπόνησαν με την Ε' Τάξη του σχολείου.Το πρόγραμμα αφορούσε στο μάθημα της ιστορίας και περιελάμβανε δραστηριότητες ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Τα παιδιά έγιναν μικροί Βυζαντινοί ιστορικοί και αναζήτησαν πληροφορίες μέσα από μικρές ομάδες διερεύνησης, έμαθαν για την Εικονομαχική Κρίση μέσα απ την διαδικασία του ακαδημαϊκού debate και διατύπωσαν πρωτότυπα επιχειρήματα.


Τέλος, παίξαμε το παιχνίδι " Είμαι ο… ". Οι μαθητές της Ε' Τάξης φόρεσαν καπέλο με φωτογραφίες των βασικών προσώπων της ενότητας Ε'. Η ομάδα του "καπελοφόρου" παίκτη τον καθοδηγούσε με πληροφορίες να βρει ποιο πρόσωπο είναι. Ο συναγωνισμός μεγάλος και η διασκέδαση ακόμη μεγαλύτερη.

Στο τέλος της ενότητας μετρούσαμε χαμόγελα,  θαυμάσαμε τα ευφάνταστα άρθρα και τις ευρηματικές κατασκευές των παιδιών. Το ταξίδι στο χρόνια της Δυναστείας των Ισαύρων και των Μακεδόνων Βασιλέων τελείωσε και μας άφησε γεμάτους όμορφες στιγμές.
Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση καλοκαιρινής γιορτής ΣΤ' τάξης

Πέρασε ο καιρός και ένα ταξίδι αλλιώτικο έφτασε στο τέλος του. 
Ακολουθώντας τη ροή του διαβατάρη χρόνου φτάσαμε στο τέλος ακόμα μιας σχολικής χρονιάς, της τελευταίας για μας, στο δημοτικό σχολείο. 

Αποχαιρετώντας το δημοτικό, μια καινούρια σελίδα από το άγνωστο βιβλίο της ζωής ανοίγεται μπροστά μας. 
Προχωρώντας στη ζωή ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. 
Νιώθουμε όμως έτοιμοι να ανεβούμε στο επόμενο σκαλοπάτι της εκπαίδευσης με σιγουριά. 

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Βιβλιοθήκη 9ου Δημοτικού σχολείου

Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε το ανταλλακτικό μπαζάρ της βιβλιοθήκης του σχολείου μας. Ευχαριστούμε τους μαθητές και τους γονείς του σχολείου μας για την ανταπόκρισή τους στην προσπάθειά μας να αυξήσουμε τον αριθμό των βιβλίων μας.