Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
σας ενημερώνει:

1. Οι εγγραφές των μαθητών στην Πρώτη τάξη για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 1η μέχρι 18 Μαϊου τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου.
2. Εκπρόθεσμες εγγραφές γίνονται μόνο με απόφαση του Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας.
3. Εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2012.
4. Οι αλλοδαποί να έχουν μεταφρασμένα τα αντίστοιχα σχετικά έγγραφα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
Για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), η προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΟΤΕ ή ΔΕΗ).

4. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2018) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό εγγραφής. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του "Πιστοποιητικού φοίτησης" το νηπιαγωγείο εκδίδει "Βεβαίωση φοίτησης" η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου