Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019


ΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η κύρια αποστολή της σχολικής βιβλιοθήκης είναι 
να προσφέρει στους μαθητές ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο.ΜΕΛΗ

Μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης μπορούν να είναι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η σχολική μας βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε Πέμπτη
Ώρες:   9:40′-10:00′ και 11:30’-11:45’.

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

  • Πριν μπούμε στη βιβλιοθήκη, τελειώνουμε οτιδήποτε φαγώσιμο. Δεν επιτρέπεται να τρώμε μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης.
  • Η είσοδός μας μέσα στη βιβλιοθήκη γίνεται με ήρεμο τρόπο. Όση ώρα βρισκόμαστε μέσα στο χώρο, κάνουμε ησυχία.
  • Η πρόσβαση στη συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη. Μπορούμε ν’ αναζητήσουμε το υλικό που μας ενδιαφέρει στα ράφια της βιβλιοθήκης.
  • Αν ψάχνουμε ένα συγκεκριμένο τίτλο και δεν τον βρίσκουμε, ζητάμε τη βοήθεια της υπεύθυνης εκπαιδευτικού.
  • Ο δανεισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας και ο καθένας δανείζεται μόνο για τον εαυτό του. Μπορούμε να δανειστούμε 1 βιβλίο κάθε φορά και οφείλουμε να τα επιστρέψουμε εντός 15 ημερών.
  • Είμαστε υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούμε ή που έχουμε δανειστεί. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία αυτά δεν επιτρέπονται.
  • Αν χάσουμε ή καταστρέψουμε κάποιο βιβλίο, είμαστε υποχρεωμένοι να το αντικαταστήσουμε.
  • Δεν ανατοποθετούμε μόνοι μας τα βιβλία στα ράφια, αλλά τα αφήνουμε με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης.
  • Αν δεν παραδώσαμε το βιβλίο με τη λήξη της προθεσμίας, δεν έχουμε δικαίωμα άλλου δανεισμού. Το υλικό πρέπει να παραδίδεται αυτοπροσώπως στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό.
  • Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε επιστρέψει (ή σε περίπτωση απώλειας να έχουμε αντικαταστήσει) το υλικό που δανειστήκαμε μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Οφείλουμε να σεβόμαστε όλους τους παραπάνω όρους, διαφορετικά χάνουμε την ιδιότητά μας ως μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης.Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η βιβλιοθήκη του σχολείου μας ζητά τη βοήθεια σας για να μεγαλώσει.

Παρακαλούμε όσους έχετε βιβλία που μπορείτε να  διαθέσετε, να ενισχύσετε το σχολείο μας ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές μας να περνούν χρόνο διαβάζοντας και να «ταξιδεύουν» μέσα από τη λογοτεχνία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου