Τρίτη, 31 Μαΐου 2016


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στα Ενιαία Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία:

1.       Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο είναι υποχρεωτική.

2.       Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους εκτός αν κάποιο παιδί διαγραφεί.

3.       Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται στις 15:00, εφόσον έχει δηλωθεί από τους γονείς ή στη λήξη του ολοήμερου στις 16:00.

4.       Στο ολοήμερο δύναται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας στην περίπτωση που είναι άνεργοι.

β)
οι μαθητές των οποίων οι γονείς ανήκουν στις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, μονογονεϊκές, χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

5.       Στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:00 – 8:00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. (τουλάχιστον 7 μαθητές).


ΠΡΟΣΟΧΗ  :  Οι εγγραφές στο Ολοήμερο γίνονται 
μόνο από 1 – 6 – 2016 έως 21 – 6 – 2016. 
Αιτήσεις μετά τις 22 Ιουνίου δε γίνονται δεκτές από το σχολείο αλλά μόνο με έγκριση του Δ/ντή Π.Ε Βοιωτίας για λόγους σοβαρούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου